Nyheter

 • 2016-10-20 E2B2

  Halvtidsutvärdering av samverkansprogrammet Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2) är nu slutförd. Jörgen Sjödin på Energimyndigheten berättar om resultaten och vad de innebär för samverkansprogrammet framåt.

 • 2016-10-14 E2B2

  Vill du veta vilka nya projekt som pågår inom E2B2? Nu kan du läsa om alla E2B2-projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning

 • 2016-09-22 Extern

  E2B2 uppmärksammas i tidningen Byggindustrin. Anna Land, programansvarig i E2B2, berättar i en intervju om kommande utmaningar, forskningsprogrammets målsättningar och om de godkända projekten i E2B2s femte utlysning.

 • 2016-09-21 E2B2

  Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s femte utlysning. 16 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning får sammanlagt nära 22 miljoner i finansiering.

 • 2016-09-15 E2B2

  I Nära noll-energibyggnader är brukarens inverkan på energianvändningen betydligt större än vid traditionella byggnader där istället utomhusklimatet är avgörande.
  – Idag är dock kunskapen om brukarnas beteende dålig, vilket lett till stor skillnad mellan beräkningar och hur det sedan ser ut i verkligheten. Vi vill försöka ändra på det, säger Hans Bagge, universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola.

Visa fler nyheterarrow
 

Välkommen till E2B2

E2B2 är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet stödjer forskningsprojekt inom bebyggelsens energianvändning över hela livscykeln och genomförs i samverkan mellan IQ Samhällsbyggnad och Energimyndigheten åren 2013-2017. På den här webbplatsen finns allt du behöver veta om E2B2, till exempel när det kommer nya utlysningar och vad projekten inom E2B2 handlar om.

 

16 beviljade forskningsprojekt i E2B2s femte utlysningE2B2 illustration höghus

 Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s femte utlysning. 16 projekt som ska bidra till energieffektivisering och energisystemets omställning får sammanlagt drygt 22 miljoner i finansiering.

I utlysning 5 som stängde i april godkändes 16 av 37 projektansökningar av Energimyndigheten. Den totala projektvolymen är drygt 22 miljoner kronor varav stödet från Energimyndigheten består av cirka 11 miljoner kronor, resterande är finansiering från näringslivet.

Läs mer om de godkända projekten

   

Lär dig mer om projekten i E2B2

Du vet väl att du kan läsa om alla projekt från E2B2s utlysningar 1-4 i vår projektkatalog? Projekten är sorterade under det ämnesområde de huvudsakligen handlar om.

Ladda ner katalogen och läs mer

        

CERBOF-projekt

E2B2s föregångare Centrum för Energi- och Resurseffektivt Byggande och Förvaltning (CERBOF) var ett forskningsprogram inom området energianvändning i bebyggelsen och sträckte sig mellan 2007-2012. IQ Samhällsbyggnad fungerade som kansli för CERBOF, som avslutades den 31 december 2012.

Till publicerade projektresultat från CERBOF

 

Kalendarium

 • 2016-11-24 E2B2

  Torsdagen den 24 november bjuder E2B2 in till ett möte speciellt för alla projektledare i E2B2. På forskarmötet får pojektledarna träffas, lära känna varandra och veta mer om varandras projekt.

 • 2016-11-30 Extern

  CIR-seminarium den 30 november i Stockholm om lägre byggkostnader samt bostäder till ekonomiskt svaga grupper.

 • 2017-02-01 Stockholm, E2B2

  Vill du veta mer om den senaste forskningen inom energieffektivt byggande och boende? Eller hur framtidens energisystem blir mer hållbart? Den 1 februari 2017 är det äntligen dags för E2B2s årskonferens!

Till kalendarietarrow
Samverkansprogram Energimyndigheten IQ Samhällsbyggnad