Nyheter

 • 2016-12-09

  Nu kan du läsa om alla projekten inom E2B2 från utlysning 1-5. I projektkatalogen hittar du inspirerande projektexempel och får spännande inblick i projekten. Här kan du läsa mer om hur projekten utvecklar kunskap, teknik och tjänster som i sin tur bidrar till omställningen av ett långsiktigt hållbart energisystem inom bygg- och bebyggelsesektorn i Sverige.

 • 2016-12-06 E2B2

  Energimyndigheten går tillsammans med Vinnova och Formas in i en långsiktig satsning för att möta energi- och klimatutmaningen. Smarta städer ska bli en central lösning i omställningen till ett hållbart samhälle. Myndigheterna går tillsammans in med totalt 40 miljoner kronor per år till strategiska innovationsprogrammet Smarta och hållbara städer. Initiativet medfinansieras även av behovsägarna med lika mycket.

 • 2016-12-05 E2B2

  Vi passade på att fråga projekten som deltog på E2B2s forskarmöte den 24e november vad de tyckte om dagens innehåll. –Kul att se vad andra gör. När man tittar i detalj ser man olika vinklar på saker som man först tror är desamma, säger Martin Erlandsson.

 • 2016-12-02

  E2B2s projekt som drivs av Jakob Löndahl vid Lunds universitet uppmärksammas nu i Energi och Miljötekniska föreningens tidning som ett föregångsexempel.

 • 2016-10-20 E2B2

  Halvtidsutvärdering av samverkansprogrammet Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende (E2B2) är nu slutförd. Jörgen Sjödin på Energimyndigheten berättar om resultaten och vad de innebär för samverkansprogrammet framåt.

Visa fler nyheterarrow
 

Välkommen till E2B2

E2B2 är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet stödjer forskningsprojekt inom bebyggelsens energianvändning över hela livscykeln och genomförs i samverkan mellan IQ Samhällsbyggnad och Energimyndigheten åren 2013-2017. På den här webbplatsen finns allt du behöver veta om E2B2, till exempel när det kommer nya utlysningar och vad projekten inom E2B2 handlar om.

   

Lär dig mer om projekten i E2B2

Du vet väl att du kan läsa mer om alla projekt från E2B2s utlysningar 1-5 i vår projektkatalog? Projekten är sorterade under det ämnesområde de huvudsakligen handlar om.

Ladda ner katalogen och läs mer

 

16 beviljade forskningsprojekt i E2B2s femte utlysning

E2B2 illustration höghus

 Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s femte utlysning. 16 projekt som ska bidra till energieffektivisering och energisystemets omställning får sammanlagt drygt 22 miljoner i finansiering.

I utlysning 5 som stängde i april godkändes 16 av 37 projektansökningar av Energimyndigheten. Den totala projektvolymen är drygt 22 miljoner kronor varav stödet från Energimyndigheten består av cirka 11 miljoner kronor, resterande är finansiering från näringslivet.

Läs mer om de godkända projekten

           

CERBOF-projekt

E2B2s föregångare Centrum för Energi- och Resurseffektivt Byggande och Förvaltning (CERBOF) var ett forskningsprogram inom området energianvändning i bebyggelsen och sträckte sig mellan 2007-2012. IQ Samhällsbyggnad fungerade som kansli för CERBOF, som avslutades den 31 december 2012.

Till publicerade projektresultat från CERBOF

 

Kalendarium

 • 2017-02-01 Stockholm, E2B2

  Vill du veta mer om den senaste forskningen inom energieffektivt byggande och boende? Eller hur framtidens energisystem blir mer hållbart? Den 1 februari 2017 är det äntligen dags för E2B2s årskonferens!

Till kalendarietarrow
Samverkansprogram Energimyndigheten IQ Samhällsbyggnad