Nyheter

 • 2016-05-25 E2B2

  I Borlänge ska en byggnad från miljonprogrammet renoveras på ett hållbart sätt med målet att energianvändningen ska halveras. Renoveringen ska dessutom ske på ett varsamt sätt så att de boende kan bo kvar.

 • 2016-05-25 E2B2

  För att minska energianvändningen för uppvärmning av byggnader behöver värmeförluster via klimatskalet minska rejält. I svenska flerbostadshus står värmeförlusterna för nära två tredjedelar av den tillförda energin för uppvärmning och 10-15 procent av den tillförda energin från fjärrvärme försvinner i näten innan de nått användarna. Så kallade superisoleringsmaterial kan vara en viktig komponent för att minska dessa värmeförluster.

 • 2016-05-09 Extern

  Boverket har fått i uppdrag att följa upp och utreda om det finns skäl att införa krav på installation av mätsystem för värme, kyla och tappvarmvatten på lägenhetsnivå i Sverige.

 • 2016-05-02 E2B2

  Nu kan du se en kort film där E2B2s ordförande Anne Grete Hestnes berättar om sin syn på programmet.

 • 2016-04-29 E2B2

  I ett forskningssamarbete mellan Sverige och Kina ska forskare ta fram en metod där hela livscykeln av energi räknas, från projektering till driften av huset. Detta för att få en bättre bild av verkligheten och därmed öka möjligheterna att minska utsläppen av växthusgaser från framförallt energianvändningen. I projektet deltar även byggbolag från både Kina och Sverige.

Visa fler nyheterarrow
 

Välkommen till E2B2

E2B2 är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet stödjer forskningsprojekt inom bebyggelsens energianvändning över hela livscykeln och genomförs i samverkan mellan IQ Samhällsbyggnad och Energimyndigheten åren 2013-2017. På den här webbplatsen finns allt du behöver veta om E2B2, till exempel när det kommer nya utlysningar och vad projekten inom E2B2 handlar om.

 

37 ansökningar i E2B2s femte utlysning!

Illustration E2B237 ansökningar hade lämnats in när E2B2s femte utlysning stängde den 27 april. Utlysningen omfattade 26 miljoner kronor och var den sista för den här programperioden.

– Det är positivt att intresset fortsätter att vara stort trots att den möjliga projekttiden nu blivit kortare. Projekten som får godkänt i den här ansökningsomgången ska genomföras på 18 månader vilket borde ha påverkat vilka som har möjlighet att söka, kommenterar Anna Land, programansvarig för E2B2.

Programrådet har nu fullt upp med att bedöma alla ansökningar för att sedan rekommendera projekt till Energimyndigheten. I början av sommaren kommer Energimyndigheten att lämna besked om vilka projekt som godkänns och projekten beräknas kunna starta tidigast i juli 2016.

 

20 beviljade forskningsprojekt i E2B2s fjärde utlysning

rymdraket

I utlysning 4 som stängde i november godkändes först 19 av 52 projektansökningar av Energimyndigheten. I april blev det helt klart att ytterligare ett projekt fått godkänt efter kompletteringar av ansökan. Totalt 20 projekt fick alltså godkänt i utlysning fyra.

Den totala projektvolymen är nära 59 miljoner kronor varav stödet från Energimyndigheten består av cirka 27 miljoner kronor, resterande är finansiering från näringslivet.

Läs mer om de godkända projekten

 

Lär dig mer om projekten i E2B2

Du vet väl att du kan läsa om alla projekt från E2B2s utlysningar 1-4 i vår projektkatalog? Projekten är sorterade under det ämnesområde de huvudsakligen handlar om.

Ladda ner katalogen och läs mer

        

CERBOF-projekt

E2B2s föregångare Centrum för Energi- och Resurseffektivt Byggande och Förvaltning (CERBOF) var ett forskningsprogram inom området energianvändning i bebyggelsen och sträckte sig mellan 2007-2012. IQ Samhällsbyggnad fungerade som kansli för CERBOF, som avslutades den 31 december 2012.

Till publicerade projektresultat från CERBOF

 

Kalendarium

 • 2016-09-27 Jönköping, Extern

  Fjärrvärmemässan är sedan över 30 år den självklara träffpunkten för alla med anknytning till fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla.

 • 2016-10-17 Extern

  Stockholm är en av Europas snabbaste växande städer. Nu finns alla möjligheter att bygga staden på ett långsiktigt hållbart sätt. På konferensen Building Sustainability 2016 ges möjligheter att ta del av goda exempel och den senaste kunskapen från både Sverige och internationellt.

 • 2016-11-24 E2B2

  Torsdagen den 24 november bjuder E2B2 in till ett möte speciellt för alla projektledare i E2B2. Projektledarna träffas, lära känna varandra och får veta mer om varandras projekt. Vi kommer också bland annat att öva på forskningskommunikation. Mötet kommer att hållas i Stockholm.

 • 2017-02-01 Stockholm, E2B2

  Den 1 februari 2017 är det äntligen dags för E2B2s årskonferens! Konferensen äger rum i Stockholm och kommer bland annat bjuda på inspirerande ämnen, presentationer av forskningsresultat och gott om tillfällen till att knyta kontakter.

Till kalendarietarrow
Samverkansprogram Energimyndigheten IQ Samhällsbyggnad