Nyheter

 • 2016-08-15 E2B2

  Entrélösningarnas utformning har stor betydelse för en byggnads energiprestanda. Samtidigt är just entrélösningen svårast att beräkna och det finns ingen vedertagen metod för detta. I ett E2B2-projekt är målet att utveckla en metodik för kvantifiering av olika entréers inverkan på byggnadens energianvändning

 • 2016-07-12 E2B2

  Energieffektivisering i befintliga fastigheter utgör en central del för att kunna nå klimatmålen – såväl lokala som internationella. Det befintliga underlag som finns att tillgå är dock bristfälligt. I ett av E2B2s projekt arbetar man med att ta fram ett robust dataunderlag som ska göra det möjligt att kunna precisera var energieffektiviseringsåtgärder gör mest nytta.

 • 2016-07-12 E2B2

  – Vi vill hitta bättre sätt att reglera värmen i flerbostadshus, så att fastighetsägare använder mindre energi. Bra reglering av värmesystem kan göras till en låg kostnad, om den implementeras på rätt sätt, säger Jan-Olof Dalenbäck, professor på Chalmers och som leder ett E2B2-projekt.

 • 2016-06-13 E2B2

  – Det ska vara lika lätt att köpa solceller som att köpa en smart telefon. Även om du aldrig har haft en smart telefon förut, kan du köpa en och använda den direkt eftersom den är väldigt användarvänlig. Likadant vill vi att det ska bli med solceller, säger Cajsa Bartusch, forskare vid Uppsala universitet och projektledare för ett av E2B2s projekt.

 • 2016-06-09 E2B2

  Hur tänker hyresgäster inför energieffektiva val och när och varför väljs energieffektivitet bort? Detta undersöker forskare vid Linköpings universitet i ett E2B2-projekt.

Visa fler nyheterarrow
 

Välkommen till E2B2

E2B2 är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet stödjer forskningsprojekt inom bebyggelsens energianvändning över hela livscykeln och genomförs i samverkan mellan IQ Samhällsbyggnad och Energimyndigheten åren 2013-2017. På den här webbplatsen finns allt du behöver veta om E2B2, till exempel när det kommer nya utlysningar och vad projekten inom E2B2 handlar om.

 

37 ansökningar i E2B2s femte utlysning!

Illustration E2B237 ansökningar hade lämnats in när E2B2s femte utlysning stängde den 27 april. Utlysningen omfattade 26 miljoner kronor och var den sista för den här programperioden.

– Det är positivt att intresset fortsätter att vara stort trots att den möjliga projekttiden nu blivit kortare. Projekten som får godkänt i den här ansökningsomgången ska genomföras på 18 månader vilket borde ha påverkat vilka som har möjlighet att söka, kommenterar Anna Land, programansvarig för E2B2.

Programrådet har nu fullt upp med att bedöma alla ansökningar för att sedan rekommendera projekt till Energimyndigheten. I början av sommaren kommer Energimyndigheten att lämna besked om vilka projekt som godkänns och projekten beräknas kunna starta tidigast i juli 2016.

 

20 beviljade forskningsprojekt i E2B2s fjärde utlysning

rymdraket

I utlysning 4 som stängde i november godkändes först 19 av 52 projektansökningar av Energimyndigheten. I april blev det helt klart att ytterligare ett projekt fått godkänt efter kompletteringar av ansökan. Totalt 20 projekt fick alltså godkänt i utlysning fyra.

Den totala projektvolymen är nära 59 miljoner kronor varav stödet från Energimyndigheten består av cirka 27 miljoner kronor, resterande är finansiering från näringslivet.

Läs mer om de godkända projekten

 

Lär dig mer om projekten i E2B2

Du vet väl att du kan läsa om alla projekt från E2B2s utlysningar 1-4 i vår projektkatalog? Projekten är sorterade under det ämnesområde de huvudsakligen handlar om.

Ladda ner katalogen och läs mer

        

CERBOF-projekt

E2B2s föregångare Centrum för Energi- och Resurseffektivt Byggande och Förvaltning (CERBOF) var ett forskningsprogram inom området energianvändning i bebyggelsen och sträckte sig mellan 2007-2012. IQ Samhällsbyggnad fungerade som kansli för CERBOF, som avslutades den 31 december 2012.

Till publicerade projektresultat från CERBOF

 

Kalendarium

 • 2016-09-27 Jönköping, Extern

  Fjärrvärmemässan är sedan över 30 år den självklara träffpunkten för alla med anknytning till fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla.

 • 2016-10-17 Extern

  Stockholm är en av Europas snabbaste växande städer. Nu finns alla möjligheter att bygga staden på ett långsiktigt hållbart sätt. På konferensen Building Sustainability 2016 ges möjligheter att ta del av goda exempel och den senaste kunskapen från både Sverige och internationellt.

 • 2016-11-24 E2B2

  Torsdagen den 24 november bjuder E2B2 in till ett möte speciellt för alla projektledare i E2B2. Projektledarna träffas, lära känna varandra och får veta mer om varandras projekt. Vi kommer också bland annat att öva på forskningskommunikation. Mötet kommer att hållas i Stockholm.

 • 2017-02-01 Stockholm, E2B2

  Den 1 februari 2017 är det äntligen dags för E2B2s årskonferens! Konferensen äger rum i Stockholm och kommer bland annat bjuda på inspirerande ämnen, presentationer av forskningsresultat och gott om tillfällen till att knyta kontakter.

Till kalendarietarrow
Samverkansprogram Energimyndigheten IQ Samhällsbyggnad