Nyheter

 • 2016-09-22 Extern

  E2B2 uppmärksammas i tidningen Byggindustrin. Anna Land, programansvarig i E2B2, berättar i en intervju om kommande utmaningar, forskningsprogrammets målsättningar och om de godkända projekten i E2B2s femte utlysning.

 • 2016-09-21 E2B2

  Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s femte utlysning. 16 projekt som ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning får sammanlagt nära 22 miljoner i finansiering.

 • 2016-09-15 E2B2

  I Nära noll-energibyggnader är brukarens inverkan på energianvändningen betydligt större än vid traditionella byggnader där istället utomhusklimatet är avgörande.
  – Idag är dock kunskapen om brukarnas beteende dålig, vilket lett till stor skillnad mellan beräkningar och hur det sedan ser ut i verkligheten. Vi vill försöka ändra på det, säger Hans Bagge, universitetslektor vid Lunds Tekniska Högskola.

 • 2016-09-08 E2B2

  Allt fler bolag väljer att placera sina stora datacenter i Sverige och datahallarna är extremt elintensiva och värmealstrande. Vid Luleå tekniska universitet leds nu ett forskningsprojekt om hur denna överskottsvärme kan nyttiggöras i en annan verksamhet. I projektet studerar man framförallt att använda värmen till närliggande växthus.

 • 2016-08-15 E2B2

  Entrélösningarnas utformning har stor betydelse för en byggnads energiprestanda. Samtidigt är just entrélösningen svårast att beräkna och det finns ingen vedertagen metod för detta. I ett E2B2-projekt är målet att utveckla en metodik för kvantifiering av olika entréers inverkan på byggnadens energianvändning

Visa fler nyheterarrow
 

Välkommen till E2B2

E2B2 är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet stödjer forskningsprojekt inom bebyggelsens energianvändning över hela livscykeln och genomförs i samverkan mellan IQ Samhällsbyggnad och Energimyndigheten åren 2013-2017. På den här webbplatsen finns allt du behöver veta om E2B2, till exempel när det kommer nya utlysningar och vad projekten inom E2B2 handlar om.

 

16 beviljade forskningsprojekt i E2B2s femte utlysningE2B2 illustration höghus

 Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s femte utlysning. 16 projekt som ska bidra till energieffektivisering och energisystemets omställning får sammanlagt drygt 22 miljoner i finansiering.

I utlysning 5 som stängde i april godkändes 16 av 37 projektansökningar av Energimyndigheten. Den totala projektvolymen är drygt 22 miljoner kronor varav stödet från Energimyndigheten består av cirka 11 miljoner kronor, resterande är finansiering från näringslivet.

Läs mer om de godkända projekten

   

Lär dig mer om projekten i E2B2

Du vet väl att du kan läsa om alla projekt från E2B2s utlysningar 1-4 i vår projektkatalog? Projekten är sorterade under det ämnesområde de huvudsakligen handlar om.

Ladda ner katalogen och läs mer

        

CERBOF-projekt

E2B2s föregångare Centrum för Energi- och Resurseffektivt Byggande och Förvaltning (CERBOF) var ett forskningsprogram inom området energianvändning i bebyggelsen och sträckte sig mellan 2007-2012. IQ Samhällsbyggnad fungerade som kansli för CERBOF, som avslutades den 31 december 2012.

Till publicerade projektresultat från CERBOF

 

Kalendarium

 • 2016-09-27 Jönköping, Extern

  Fjärrvärmemässan är sedan över 30 år den självklara träffpunkten för alla med anknytning till fjärrvärme, kraftvärme och fjärrkyla.

 • 2016-09-30 Extern

  Naturvårdsverket annordnar webbinarium om utlysning och stöd till innovationer för hållbara städer– spetstekniker och systemlösningar.

 • 2016-10-17 Extern

  Stockholm är en av Europas snabbaste växande städer. Nu finns alla möjligheter att bygga staden på ett långsiktigt hållbart sätt. På konferensen Building Sustainability 2016 ges möjligheter att ta del av goda exempel och den senaste kunskapen från både Sverige och internationellt.

 • 2016-11-24 E2B2

  Torsdagen den 24 november bjuder E2B2 in till ett möte speciellt för alla projektledare i E2B2. På forskarmötet får pojektledarna träffas, lära känna varandra och veta mer om varandras projekt.

Till kalendarietarrow
Samverkansprogram Energimyndigheten IQ Samhällsbyggnad