Nyheter

 • 2017-01-03 E2B2

  Sol- och bergvärme stiger fram som ett spännande alternativ för exempelvis bostadsrättsföreningar som vill växla över till hundraprocentigt förnybara
  energikällor. Utvärderingen av landets första system som kombinerar solhybridpaneler med bergvärmepumpar visar dessutom på en lönsam investering.

 • 2016-12-16 E2B2

  Samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan presenterar energiforskningspropositionen
  Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet.

 • 2016-12-15 E2B2

  Anna Land, programansvarig i forskningsprogrammet E2B2, berättar om höjdpunkter från forskarmötet.

 • 2016-12-09 E2B2

  Regeringen har nu beslutat om en ändring av Plan- och byggförordningen (PBF) vilket leder till att Sveriges åtagande enligt EU-direktivet om byggnaders energiprestanda förändras. Regeringens beslut innebär att alla nya byggnader ska vara nära- noll-energibyggnader senast den 31 december år 2020 och att nya byggnader som används och ägs av offentliga myndigheter ska vara nära-noll-energibyggnader efter den 31 december 2018.

 • 2016-12-09

  Nu kan du läsa om alla projekten inom E2B2 från utlysning 1-5. I projektkatalogen hittar du inspirerande projektexempel och får spännande inblick i projekten. Här kan du läsa mer om hur projekten utvecklar kunskap, teknik och tjänster som i sin tur bidrar till omställningen av ett långsiktigt hållbart energisystem inom bygg- och bebyggelsesektorn i Sverige.

Visa fler nyheterarrow
 

Välkommen till E2B2

E2B2 är det största forskningsprogrammet hittills inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet stödjer forskningsprojekt inom bebyggelsens energianvändning över hela livscykeln och genomförs i samverkan mellan IQ Samhällsbyggnad och Energimyndigheten åren 2013-2017. På den här webbplatsen finns allt du behöver veta om E2B2, till exempel när det kommer nya utlysningar och vad projekten inom E2B2 handlar om.

    

Lär dig mer om projekten i E2B2

Du vet väl att du kan läsa mer om alla projekt från E2B2s utlysningar 1-5 i vår projektkatalog? Projekten är sorterade under det ämnesområde de huvudsakligen handlar om.

Ladda ner katalogen och läs mer

 

E2B2s årskonferens

Vill du veta mer om den senaste forskningen inom energieffektivt byggande och boende? Eller hur framtidens energisystem blir mer hållbart? Den 1 februari är det äntligen dags för årets största konferensen om energieffektivt byggande och boende. Detta är ett perfekt tillfälle att ta del av de senaste forskningsresultaten, knyta nya kontakter, träffa samfinansiärer, myndigheter, företag och organisationer, samt andra intresserade av energieffektivt byggande och boende och ta del av intressanta diskussioner om framtidens nya hållbara energisystem.

Dagens avslutas även med ett unikt studiebesök. För fösta gången någonsin finns det möjlighet att besöka en av Sveriges största satsningar på testbäddar, Kungliga Tekniska Högskolans Live-In Lab. Lägenheter håller på att byggas för ungefär 300 studenter som samtidigt är laboratorium med uppkopplade produkter och ny innovativ teknik. Live-In Lab ska bidra till att påskynda införandet av ny miljö- och informationsteknik och öka innovationstakten samt förkorta ledtiden mellan forskningsresultat och bred marknadsintroducering.

Starttid: 2017-02-01 09:30
Sluttid: 2017-02-01 17:00

Adress: Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4
Ort: Stockholm

Läs mer och anmäl dig

 

16 beviljade forskningsprojekt i E2B2s femte utlysning

E2B2 illustration höghus

 Nu är det klart vilka projekt som får medel i forskningsprogrammet E2B2s femte utlysning. 16 projekt som ska bidra till energieffektivisering och energisystemets omställning får sammanlagt drygt 22 miljoner i finansiering.

I utlysning 5 som stängde i april godkändes 16 av 37 projektansökningar av Energimyndigheten. Den totala projektvolymen är drygt 22 miljoner kronor varav stödet från Energimyndigheten består av cirka 11 miljoner kronor, resterande är finansiering från näringslivet.

Läs mer om de godkända projekten

           

CERBOF-projekt

E2B2s föregångare Centrum för Energi- och Resurseffektivt Byggande och Förvaltning (CERBOF) var ett forskningsprogram inom området energianvändning i bebyggelsen och sträckte sig mellan 2007-2012. IQ Samhällsbyggnad fungerade som kansli för CERBOF, som avslutades den 31 december 2012.

Till publicerade projektresultat från CERBOF

E2B2- ett samverkansprogram mellan E2B2 och Energimyndigheten

 

Kalendarium

 • 2017-02-01 Stockholm, E2B2

  Vill du veta mer om den senaste forskningen inom energieffektivt byggande och boende? Eller hur framtidens energisystem blir mer hållbart? Den 1 februari 2017 är det äntligen dags för E2B2s årskonferens!

Till kalendarietarrow