Börjar:
Slutar:
Plats:
Näringslivets Hus, Wallenbergaren, Storgatan 19, Stockholm

Under dagen görs en djupdykning i tillverkar- och användarperspektivet, där både leverantörer och användare ger sina erfarenheter och även ser utmaningarna på området.

Vi tittar även på vad som är på gång kring hormonstörande ämnen, när man inom EU äntligen enats om kriterier. Under dagen berättas både vad som händer i BASTA-systemet och gällande sektorns utveckling.

Arrangör: IVL Svenska Miljöinstitutet

Till anmälan på IVL Svenska Miljöinstitutets webbplats

Uppdaterad den