Börjar:
Slutar:
Plats:
Barnhusgatan 3, Stockholm eller på distans
Kostnad:
Kostdandsfritt (vid uteblivet deltagande faktureras 500 kr)
Om Grön BoStad Stockholm

Grön BoStad Stockholm bidrar till Stockholmsregionens hållbara stadsutveckling, minskad segregation och övergången till en koldioxidsnål ekonomi. Allt genom att undanröja hinder för tillväxt av små och medelstora företag (SME) som arbetar med gröna lösningar och/eller arbetssätt som minskar segregation i vid bemärkelse. Ett av målen för Grön BoStad Stockholm är att skapa affärsmöjligheter genom att aktiviteter genomförs inom bostadssektorn i Storstockholm.

I Grön BoStad Stockholm kommer ett antal beställargrupper för teknikupphandlingar skapas och denna utbildning syftar till att inspirera och förbereda för eventuellt deltagande i någon av dessa beställargrupper. Upphandling/inköp kan sedan ske i grupp eller enskilt. Tekniskt och juridiskt stöd från oss kommer att finnas oavsett.

Aktuella upphandlingar är spillvärmeväxlare, komplementbyggnader, energieffektiva fasader, smart renovering av badrum, energieffektiv VVC och solel med lagring och styrning. Utbildningen är till för den teknikansvariga tillsammans med inköpschef eller upphandlingsansvarig.

Till utbildningen på Grön BoStad Stockholms webbplats

Uppdaterad den