Börjar:
Slutar:
Plats:
Näringslivets Hus, Industrisalen, Storgatan 19, Stockholm

Den 14 mars står lösningar, inspiration och utveckling för giftfritt byggande i centrum. IVL och BASTA bjuder in till en informationsrik mötesplats om strategiskt och praktiskt miljöarbete, där organisationer, myndigheter, branschföreträdare och verksamma utövare och intressenter samlas och utbyter kunskap, idéer och tjänster. Under dagen får du ta del av intressanta presentationer och exempel på innovationer, lära dig mer om hur företag och organisationer arbetar för att byta ut farliga ämnen och främja god miljö.

Läs mer och anmäl dig på IVL:s webbplats

Uppdaterad den