Börjar:
Slutar:
Plats:
Folkungakyrkan, Folkungagatan 90, Stockholm

Program

Moderator Åsa Julin lotsar oss genom dagen där vi på olika sätt får ta del av forskningen som E2B2 genererat – vi lyssnar på en forskarkavalkad, besöker forskartorget och får ta del av slutsatser och resultat från forskningssynteserna som genomförts inom programmet. En rad kunniga talare tar sig an energieffektivt byggande och boende.

Direkt till anmälan


Förmiddag 10.00-12.00

Den hållbara staden – från det globala till det lokala

 • Staffan Laestadius, professor, Kungliga Tekniska Högskolan

  Staffan Laestadius är professor i industriell utveckling vid KTH och har under lång tid ägnat sig åt den industriella och samhälleliga omställning som klimatförändringarna aktualiserar. Han är också styrelseledamot i och senior rådgivare åt den oberoende tankesmedjan Global Utmaning. (bilden)
 • Stellan Fryxell, tf hållbarhetschef, Tengbom

  Arkitekten Stellan Fryxell är adjungerad professor i fysisk planering med inriktning mot arkitektur och gestaltning vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Stellan har arbetat med stadsbyggnadsprojekt världen över och är tf hållbarhetschef på Tengbom.

Scensamtal:

 • Christina Lindbäck, hållbarhetschef, NCC
 • Cecilia Katzeff, docent, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Björn Eldvall, E.ON
 • Filip Johnsson, professor, Chalmers Tekniska Högskola

Projektkavalkad resultat från E2B2

 • KPI2030 – utveckling av nyckeltal och indikatorer för hållbara fastigheter
  Peter Ekman, Mälardalens Högskola
 • Smarta elnät – För vem?
  Cecilia Katzeff, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Ljud och luft i innemiljön
  Henrik Hellgren, Chalmers Tekniska Högskola

Lunch 12.00-13.00


Eftermiddag 13.00-16.00​

Forskartorg resultat från E2B2

Parallella seminarier.

Inomhusklimat och ventilation

 • Kunskapsläget för inneklimat och energiprestanda i kontorsbyggnader
  Ivo Martinac, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Moderniserad ventilationskontroll
  Caroline Markusson, RISE

Energieffektiv uppvärmning

 • Effektiv värmeåtervinning från spillvärme
  Adnan Ploskic, Bravida och Kungliga Tekniska Högskolan
 • Energieffektiva lågtemperatursystem i byggnader
  Sture Holmberg, Kungliga Tekniska Högskolan

Livscykelperspektiv i byggande och boende

 • Verktygslåda för livscykelanalys i byggandet
  Tove Malmqvist, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Industriellt byggande och energi – ett samarbete mellan Sverige och Kina
  Jutta Schade, Luleå tekniska universitet

Klimat- och resursperspektiv i byggande och boende

 • Den klimatsmarta bostaden
  Paula Femenias, Chalmers Tekniska Högskola
 • Kriterier för resurssnålt byggande i praktiken
  Eva-Lotta Kurkinen, RISE

Syntes och analys resultat från E2B2

Slutsatser och resultat från områdena renovering samt energieffektiviseringstjänster och affärsmodeller presenteras. Vi får en samlad bild av forskningen som utförs inom forskningsområdena i E2B2.

Parallella seminarier.

Utmaningar, möjligheter och förutsättningar för effektiv och hållbar renovering

 • Varsam energieffektiv renovering Tjärna Ängar
  John Are Myhren, Högskolan i Dalarna
 • Användning av värmeåtervinning i miljonprogrammet
  Hans Bagge, Lunds Tekniska Högskola
 • Miljontak - Takrenovering med solceller
  Peter Kovacs, RISE

Nya tjänster och affärsmodeller på en energimarknad i förändring

 • Holistiska affärsmodeller och IT-tjänster för prosumenter
  Cajsa Bartusch, Uppsala universitet
 • Big data-analys för energieffektivisering av Stockholm
  Hossein Sharokni, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Virtuellt forum för kunskapsutbyte i bostadsrättsföreningar
  Cristian Bogdan, Kungliga Tekniska Högskolan

Kaffe 14.30-15.00


Framtidens hållbara städer – så bidrar forskning och innovation

Ny programperiod i E2B2

 • Anna Land, programansvarig E2B2

Scensamtal och diskussion under ledning av moderator Åsa Julin.

 • Tea Alopeus, utredningssekreterare, Regeringskansliet
 • Eva Schelin, vd, IQ Samhällsbyggnad
 • Anita Aspegren, avdelningschef, Energimyndigheten

Avslutande reflektion

 • Anne-Grete Hestnes, ordförande E2B2, professor emeritus, Norges Tekniska och Naturvetenskapliga universitet

Dagen avslutas med levande musik och mingel kl. 16.00


Välkomna!


Anmälan

Obligatoriska uppgifter är märkta med stjärna*.

Ange namn på organisation eller företag


Ange särskilda önskemål, allergi, specialkost, behov av hjälpmedel, övrigt
Jag accepterar att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.
Uppdaterad den