Börjar:
Slutar:
Plats:
Falu Gruva Möte och konferens, Gruvplatsen 1 i Falun

Samhällsplanering har allt oftare lyfts fram som ett sätt som långsiktigt kan bidra med uppemot 20-procentig effektivisering. I regioner utanför storstäder och större tillväxtområden innebär omställningen särskilda utmaningar – lägre tillväxt, glesare befolkning, begränsade resurser och långsammare förändringstakt. Hur kan vi i dessa regioner åstadkomma den nödvändiga omställningen mot det energieffektiva, klimatsmarta samhället?

Forskningsprojektet "Den uthålliga regionen" har i 2 år sökt svar på den frågan i Dalarna genom samverkan med regionala och kommunala planeringsaktörer samt byggsektorn i regionen. Forskare från KTH och Högskolan Dalarna har undersökt och prövat modeller, metoder och verktyg för en mer energieffektiv och klimatsmart samhällsplanering i olika pågående planeringsprocesser. Arbetet, som har skett i samarbete med Region Dalarna, Borlänge, Falu, Mora och Sandvikens kommuner, Borlänge Energi, Falu Energi och Vatten, Sweco och Byggdialog Dalarna, visar både stor utvecklingspotential och hinder för att integrera energiperspektivet i planeringen. Projektet har stimulerat nya utvecklingsprocesser och bidragit till utvecklingen av kunskapsbyggandet kring energi i samhällsplanering. Analyser i projektet visar också lämpliga inriktningar för tätorternas utveckling för att bli mer energieffektiva.

Den uthålliga regionen bjuder in till slutseminarium där projektets resultat kommer att presenteras tillsammans med inbjudna föredragshållare på temat energieffektivt och hållbart samhällsbyggande. Under dagen kommer föredrag att varvas med diskussioner om möjligheterna att arbeta vidare i en energieffektiv riktning i planeringen.

Seminariet riktar sig till dig som arbetar, forskar eller undervisar inom hållbarhet, samhällsplanering och energi- och klimatfrågor vad gäller bebyggelse och transporter regionalt, kommunalt eller lokalt, men också till dig som arbetar inom bygg- eller transportsektorn i stort – som fastighetsägare, byggherre, konsult eller i annan roll som är viktig för ett hållbart samhällsbyggande.

Till anmälan och mer information

Uppdaterad den