Forskningsprojekt i E2B2

Alla projekt i E2B2 ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning. E2B2 stödjer forskningsprojekt inom bebyggelsens totala energianvändning över hela livscykeln.

Här kan du läsa om alla E2B2-projekt som startat. Projekten är sorterade under det ämnesområde de huvudsakligen handlar om.

Beteende

Läs om E2B2-projekt med fokus på energieffektivt beteende.

Projekt med fokus på energieffektivt beteende

Byggprocessen

Flera E2B2-projekt har fokus på byggprocessen.

Projekt med fokus på byggprocessen

Energitillförsel

Här kan du läsa om E2B2-projekt med fokus på energitillförsel.

Projekt med fokus på energitillförsel

Forskarskola

Inom E2B2 finns en forskarskola om byggnadens tekniska funktion

Läs mer om forskarskolan

Klimatskal

Lär dig mer om projekten inom E2B2 med fokus på klimatskal.

Projekt med fokus på klimatskal

Ljus och belysning

Det finns flera E2B2-projekt med fokus på dagsljus och belysning.

Projekt med fokus på ljus och belysning

Material

Är du intresserad av byggmaterial och byggsystem? Läs om E2B2-projekten med fokus på material.

Projekt med fokus på material

Stadsplanering

Det finns flera E2B2-projekt med med fokus på stadsplanering.

Projekt med fokus på stadsplanering

Tjänsteutveckling

Här kan du läsa om E2B2-projekt som utvecklar tjänster som bidrar till energieffektivisering.

Projekt med fokus på tjänsteutveckling

Renovering

Lär dig mer om E2B2s projekt med fokus på renovering.

Projekt med fokus på renovering

Värme och ventilation

Många av E2B2s projekt finns inom området värme och ventilation.

Projekt med fokus på värme och ventilation

 

 

Läs om alla E2B2-projekt!

Vilka projekt är det som pågår inom E2B2? Vi har sammanfattat alla projekt som startat till och med våren 2016 i en katalog.

Ladda ner och läs katalogenarrow