E2B2 ska genom forskning och innovation bidra till ett långsiktigt hållbart energisystem

Programmet E2B2 – Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende, ska bidra till energieffektiviseringen och energisystemets omställning.