Samverkansprogrammet E2B2 - Forskning och innovation för energieffektivt byggande och boende genomförs gemensamt av Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad, under perioden 2013-2017. IQ Samhällsbyggnad fungerar som kansli för E2B2.

Adress

E2B2
c/o IQ Samhällsbyggnad
Drottninggatan 33
111 51 Stockholm

Telefon: 070-645 16 40
E-post: info@e2b2.se