Utlysning 5: Samverkansprogrammet E2B2 – energieffektivt byggande och boende

Utlysningen har stängt!

Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad välkomnar sökande i den femte utlysningen från samverkansprogrammet E2B2. Utlysningen omfattar maximalt 26 miljoner kronor. Utlysningen stänger den 27 april 2016.

Samverkansprogrammet E2B2 är en bred satsning för forskning och utveckling inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet ska bidra till ökad energieffektivisering i bebyggelsen genom forskning, utveckling, innovation och demonstration.

E2B2 del av illustration

Omfattning och prioriteringar

Programmets femte utlysning omfattar stöd om maximalt 26 miljoner kronor från Energimyndigheten.

Samverkansprogrammets vision, mål och forskningsinnehåll beskrivs närmare i programbeskrivningen. En generell utgångspunkt för alla projekt är att de tydligt ska utgå från ett systemperspektiv i betydelsen att resultaten från varje enskilt projekt ska leda till energieffektivisering även i ett större samhällsperspektiv.

I den här utlysningen tar vi enbart emot ansökningar för projekt med en projekttid på maximalt 18 månader eftersom programperioden slutar 31 december 2017. Övriga önskvärda egenskaper hos ansökningarna är att de:

  • Har en hög grad av samfinansiering från näringslivet inom sektorn – helst minst 50 procent
  • Utformas för att säkerställa god spridning och användning av resultaten genom branschöverenskommelser eller standarder, eller genom att utveckla nya och systematiska implementeringsåtgärder, kunskapsdelning och liknande.

Utlysningens inrikting

I denna utlysning välkomnas ansökningar inom hela programmets område. Kunskapssammanställningar, synteser och projekt inom vissa områden efterfrågas.

Läs om utlysningens inriktning

Så ansöker du

Fullständig ansökan ska vara Energimyndigheten tillhanda senast den 27 april 2016. 

Läs mer om hur du ansöker

Hantering av ansökningar

Behandling och bedömning av ansökningarna kommer att ske under maj och juni 2016.

Läs mer om hantering av ansökningar

Viktiga länkar och dokument

- Programbeskrivning

Instruktioner för sökande

- Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet

- Ansökningsverktyget E-kanalen

Utlysningen på Energimyndighetens webbplats
    

Film om utlysningen

Titta på filmen om utlysning 5 så får du information som du behöver när du ska ansöka.

Se filmen om utlysning 5

In English

Read the call for proposals in English

Kontakt

Kontakta gärna oss om du har frågor om utlysningen.

Anna Land, anna.land@iqs.se, 072-55 44 661
Jörgen Sjödin, jorgen.sjodin@energimyndigheten.se, 016-544 21 38


 

Ansök här

Alla ansökningar till E2B2 görs i Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen.

Till E-kanalenarrow