Peter Ekman, Mälardalens högskola, presenterar "KPI2030 – utveckling av nyckeltal och indikatorer för hållbara fastigheter".

Över hundra deltagare var på plats i konferenslokalen Folkungakyrkan i Stockholm den 17 maj. Moderator Åsa Julin lotsade oss genom dagen där vi på olika sätt tog del av forskningen som E2B2 genererat – vi fick lyssna på en forskarkavalkad, besökte forskartorget och tog del av slutsatser och resultat från forskningssynteserna som genomförts inom programmet. En rad kunniga talare tog sig an energieffektivt byggande och boende.


Program och presentationer

Förmiddag 10.00-12.00

Den hållbara staden – från det globala till det lokala

Staffan Laestadius, professor, Kungliga Tekniska Högskolan.
 • Staffan Laestadius, professor, Kungliga Tekniska Högskolan

  Staffan Laestadius är professor i industriell utveckling vid KTH och har under lång tid ägnat sig åt den industriella och samhälleliga omställning som klimatförändringarna aktualiserar. Han är också styrelseledamot i och senior rådgivare åt den oberoende tankesmedjan Global Utmaning. (bilden)
 • Stellan Fryxell, tf hållbarhetschef, Tengbom

  Arkitekten Stellan Fryxell är adjungerad professor i fysisk planering med inriktning mot arkitektur och gestaltning vid Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona. Stellan har arbetat med stadsbyggnadsprojekt världen över och är tf hållbarhetschef på Tengbom.

Scensamtal:

 • Christina Lindbäck, hållbarhetschef, NCC
 • Cecilia Katzeff, docent, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Björn Eldvall, E.ON
 • Filip Johnsson, professor, Chalmers Tekniska Högskola

Projektkavalkad - resultat från E2B2

Henrik Hellgren, RISE, berättar om ljud och luft i innemiljön.

Lunch 12.00-13.00


Eftermiddag 13.00-16.00​

Forskartorg resultat från E2B2

Parallella seminarier. Presentationerna hölls utan powerpoint.

Inomhusklimat och ventilation

 • Syntes om inneklimat i kontorsmiljöer
  Ivo Martinac, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Behovsstyrd ventilation i bostäder
  Huijuan Chen, RISE

Energieffektiv uppvärmning

Livscykelperspektiv i byggande och boende

 • Verktygslåda för livscykelanalys i byggandet
  Tove Malmqvist, Kungliga Tekniska Högskolan
 • Industriellt byggande och energi – ett samarbete mellan Sverige och Kina
  Jutta Schade, Luleå tekniska universitet

Klimat- och resursperspektiv i byggande och boende

 • Den klimatsmarta bostaden
  Cecilia Holmström, Tengbom
 • Kriterier för resurssnålt byggande i praktiken
  Eva-Lotta Kurkinen, RISE

Syntes och analys resultat från E2B2

Hossein Shahrokni och Cristian Bogdan från KTH med Anette Olovborn, Transformator Design.

Slutsatser och resultat från områdena renovering samt energieffektiviseringstjänster och affärsmodeller presenteras. Vi får en samlad bild av forskningen som utförs inom forskningsområdena i E2B2.

Läs synteserna om renovering samt energieffektiviseringstjänster och affärsmodeller

Parallella seminarier.

Utmaningar, möjligheter och förutsättningar för effektiv och hållbar renovering

Nya tjänster och affärsmodeller på en energimarknad i förändring


Fika 15.00-15.20Framtidens hållbara städer – så bidrar forskning och innovation

Anita Aspegren från Energimyndigheten, moderator Åsa Julin och Eva Schelin från IQ Samhällsbyggnad.

Ny programperiod i E2B2

 • Anna Land, programansvarig E2B2

Styrmedel med effekt – att ta vara på mindre aktörers förutsättningar på en elmarknad i förändring

 • Tea Alopaeus, utredningssekreterare, Regeringskansliet

Scensamtal och diskussion under ledning av moderator Åsa Julin

 • Eva Schelin, vd, IQ Samhällsbyggnad
 • Anita Aspegren, avdelningschef, Energimyndigheten

Dagen avslutades med mingel och levande musik.