På webbinariet fick deltagarna träffa Anna Land från IQ Samhällsbyggnad och E2B2s kansli och Anna Pettersson från Energimyndigheten. Deltagarna fick information om E2B2 och utlysningen och möjlighet att ställa frågor till Energimyndigheten.

Presentation - E2B2 webbinarium om utlysning 6

Utlysning för energieffektivt byggande och boende

Vill du bidra till utvecklingen av ett resurs- och energieffektivt byggande och boende? Sök då stöd för ditt projekt i den sjätte utlysningen i forskningsprogrammet E2B2.

Utlysningen omfattar cirka 65 miljoner kronor och stänger den 15 september 2021. Ansökningar inom hela programområdet välkomnas samt mindre projekt med fokus på ökad kapacitet för energi- och resurseffektiv renovering.

Till utlysningen