På webbinariet fick deltagarna träffa Anna Land från IQ Samhällsbyggnad/E2B2 och Christoffer Tjärnberg från Energimyndigheten/E2B2. Deltagarna fick information om E2B2 och utlysningen och möjlighet att ställa frågor till Energimyndigheten.

Utlysning 7 - bidra till en resurs- och energieffektiv bebyggelse

Vill du bidra till omställningen till en resurs- och energieffektiv bebyggelse? Sök då stöd för ditt projekt i den sjunde utlysningen i forskningsprogrammet E2B2. Utlysningen omfattar cirka 50 miljoner kronor och stänger den 14 juni 2022.

Till utlysningen