Börjar:
Slutar:
Plats:
Stockholm Waterfront, Nils Ericsons plan 4, Stockholm
Ort:
Webbkonferens?

Men har vi den kunskap som behövs? Vilka frågor är ännu obesvarade? Vilka nya frågor måste vi hitta svar på? Och hur ser vi till att forskningen omsätts till handling i samhället? Möt den internationella forskningsfronten, modiga beslutsfattare och representanter för ett näringsliv som tar kliv framåt för att förändra världen, på Formas konferens Agenda 2030 – Hållbar omställning på vetenskaplig grund.

Läs mer och anmäl dig till konferensen!

På grund av rådande omständigheter arbetar Formas nu för att hela konferensen ska kunna genomföras digitalt.

Uppdaterad den