Börjar:
Slutar:
Ort:
Göteborg

Konferensen World Sustainable Built Environment Conference arrangeras vart tredje år och anses vara en av världens viktigaste konferenser och forum inom hållbart samhällsbyggande.

Syftet med konferensen är att definiera den globala byggsektorns betydelse för att världen ska nå FN:s mål för hållbar utveckling. Detta ska göras genom att man upprättar färdplaner med åtgärder som kommer att vägleda hela sektorn under åren mellan 2020 och 2030.

Med en globalt ökande befolkning är det avgörande att vi bidrar med konkreta lösningar och byggnader som drivs av och integreras i hållbara utvecklingsmål (SDG 11). Det är viktigt att ha en helhetssyn som stöds av både ett globalt perspektiv, samt ett lokalt tillvägagångssätt vid planeringen av våra städer och samhällen i framtiden. BEYOND 2020 syftar därför till att dela med sig av insikter inom olika hållbarhetsrelaterade områden samtidigt som den sammanfattar viktiga insikter från regionala konferenser som ägt och äger rum världen över under 2018 och 2019.

BEYOND 2020's hemsida finns program och mer information.

Följ BEYOND 2020 på:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Uppdaterad den