Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Inom en energigemenskap delar man på energiresurser och bidrar ibland också själv med egen produktion. Ofta handlar det om el, men det kan också handla om kyla och eller värme. Men, eftersom det här är nytt för Sverige finns det många utmaningar, oklarheter och frågetecken att lösa.

Medverkande

Ulla Janson, Lunds Tekniska Högskola

Senadin Alisic, Combitech

Cecilia Katzeff, Kungliga Tekniska Högskolan

Ulf Edvardsson, Västerås stad

Johan Wiklander, Mälarenergi

Mette Lager, CIT Renergy

Jonas Tannerstad, ÖrebroBostäder

Fredrik Lundström, Energimyndigheten

Lär dig mer om energigemenskaper

På E2B2s kommande kunskapsbrunch den 15 mars kommer du att få veta de senaste nyheterna om energigemenskaper. Du kommer att få lyssna till och ställa frågor till branschexperter, behovsägare och forskare. Och du kommer att få veta mer om flera av de energigemenskaper som finns eller planeras i Sverige.

Tamarinden som inspiration

Alldeles nyligen fick det planerade bostadsområdet Tamarinden i Örebro ett viktigt beslut från energimarknadsinspektionen om att de får ett undantag från lagen om nätkoncession, vilket gör att de kan gå vidare med sin planerade energigemenskap. Vi har därför bjudit in Jonas Tannerstad som kommer att berätta mer om vad det här innebär, inte bara för Örebro, utan också för andra projekt i Sverige.

Missa inte en högaktuell kunskapsbrunch – detaljerat program kommer inom kort!

Anmäl dig här!

Program

11.30 Välkommen till E2B2!
Anna Land, IQ Samhällsbyggnad och programansvarig E2B2

Energigemenskaper i Sverige och EU
Vad är en Energigemenskap? Och kan Energigemenskaper bidra till att fasa ut fossila bränslen och fasa in förnybara energikällor i energisektorn? Mette kommer bland annat prata om vad en energigemenskap är samt vad det är som hindrar respektive möjliggör för utvecklingen i Sverige.
Mette Lager, CIT Renergy

Energidelning inom Embassy of Sharing - system, funktion och komfort
Ulla beskriver det system för energidelning som företaget Granitor uppför i stadsdelen Hyllie i Malmö. Här delas värme och kyla mellan fastigheter, där de i detta forskningsprojekt bland annat analyserar om olika verksamheter är bättre eller sämre för maximal energidelning, hur affärsmodellen kan se ut för energidelning mellan fastigheter och hyr styrningen behöver utformas sommar som vinter.
Ulla Janson, LTH

Transformation av energibolag
I Crossways Växjö stod hållbarhet i stadsmiljön i fokus, med en inriktning på att integrera klimatmålen för 2030 och FN:s 17 globala mål i stadsutvecklingsprocessen. Energifrågan var central, och projektet syftade till att utforska energigemenskapens potential, nya affärsmodeller och systemintegrationer. I projektet försökte de skapa en modell för framtidens hållbara stadsdelar, där energi, miljö och samhällsutveckling integrerades för att främja både lokal välfärd och global hållbarhet.
Senadin Alisic, Combitech

Energigemenskap - en gemensam sak?
Cecilia berättar om syftet med projektet, att studera hushållens roll i energigemenskaper och andra aktörers förväntningar på hushållen. Hon kommer också att berätta var de står idag i undersökningen av våra fallstudier - Hammarby Sjöstad i Stockholm och Tamarinden i Örebro.
Cecilia Katzeff, KTH

Sätra en framtida ”plusenergistadsdel"
Med fokus på att alla flerfamiljs- och enbostadshus samt samhällsfastigheter förses med maximal yta solceller för att erhålla optimal lokal produktion för solel med delning mellan ”alla” byggnader inom Sätra. Detta ska möjliggöras i samarbete med nätägaren Mälarenergi och Västerås stad som äger mark och samhällfastigheterna i form av ett nytt affärsupplägg.
Ulf Edvardsson, Västerås stad

Samtal och diskussion
Mette Lager, CIT Renergy, Johan Wiklander, Mälarenergi, Fredrik Lundström, Energimyndigheten & Jonas Tannerstad, ÖrebroBostäder

Summering och framåtblick

13.00 Avslut