Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbianrium

Med Horisont Europa stärker EU de politiska ambitionerna. Forskning och innovation ska användas för att förverkliga politiska mål och ta sig an de globala utmaningar som EU och världen står inför. Detta ska ske med medborgaren i centrum.

Ur programmet:

• De politiska ambitionerna och målen för Horisont Europa
Jean-Eric Paquet, generaldirektör för forskning och innovation, EU-kommissionen

• Erfarenheter från deltagande i partnerskapet Big data
Jeanette Nilsson, projektledare, RISE

• Arbetet i den rådgivande styrelsen för Europeiska innovationsrådet
Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande, Chalmers

• Paneldiskussion om drivkrafter och strategier för deltagande
Ann-Charlotte Larsson, vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft, Linnéuniversitetet
Anders Caspár, Director External Relations, Ericsson
Anders Carlberg, avdelningschef för forskning, utveckling och utbildning, Västra Götalandsregionen

Vänligen observera att delar av programmet kommer att hållas på engelska.

Anmäl dig här

Uppdaterad den