Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Energiutblick 2021 är ett direktsänt soffprogram med Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén och programledaren Eva Hamilton som blickar ut och samtalar med inbjudna gäster. Vi erbjuder dig ett fullspäckat program med många olika gäster och inslag internationellt, nationellt och regionalt. Du kommer att få en tillbakablick på vad som hänt de senaste två åren tekniskt, politiskt, finansiellt och institutionellt. Dessutom kommer ambassadör Karin Olofsdotter att samtala om vad maktskiftet i USA kan ha för påverkan på de gröna frågorna.

Vi kommer också att fokusera på cybersäkerhet – hur säker är överföring av information och data i energisystemet? Du kommer också få inspiration från nationella projekt som bidrar till omställningen, det blir bland annat ett besök i Boden där man satsat på att ta tillvara överskottsvärme från datacenter för att hålla igång lokalodling av både växter och fisk.

Detta och mycket mer vill vi dela med dig som har en viktig funktion i omställningen av energisystemet. Du kommer att kunna ställa frågor via chatt och det kommer även att finnas utrymme för dialog med andra deltagare.
Uppdaterad den