Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

The 15 Minutes City – Rethinking the Urban Mobility System and Space

The 15-minutes city is characterised by compact, integrated city or neighbourhood structures with a high degree of self-sufficiency and local sustainability, though tightly interlinked with adjacent neighbourhoods and integrated in an effective interregional transportation network and sustainable supply chains. A fair distribution of public spaces is required, supporting active mobility modes connected with the availability and easy accessibility of longer-distance modes. There is also the need for bundling resources by cooperation and coordination among shippers, carriers as well as users and integrating environmentally friendly transport modes, alternative vehicles and active mobility for delivering goods and services.

Läs mer och anmäl dig till Urban Lunch Talk #18


Om Urban Lunch Talks

Urban Lunch Talks är en webbinariumserie kring urbana dilemman och vägar framåt av programmet JPI Urban Europe. Här möts blandade aktörer från olika sektorer och länder med projekt som fått stöd i JPI Urban Europes olika utlysningar för att tillsammans syntetisera resultat och lärdomar. Webbinarierna har sedan 2018 attraherat deltagare från 40 länder och sex kontinenter. Läs mer.

IQ Samhällsbyggnad driver JPI Urban Europe tillsammans med andra europeiska FoI-aktörer på uppdrag av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.

Visste du att?

Europa arbetar nu med en ambitiös strategi för att bli den första klimatneutrala kontinenten. Mot bakgrund av EU:s Green Deal och förnyelsen av Urban Agenda for EU är målet att säkerställa livskraft, välstånd och välbefinnande för alla.

JPI Urban Europe är redo att etablera sig som forsknings- och innovationsnavet för samhällsomvandling och samarbetar nu med Europeiska kommissionen för att etablera det långsiktiga programmet Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT). Vi vet att det krävs alla typer av urbana åtgärder för att de nödvändiga förändringarna ska kunna realiseras och för att gå från strategi till verklighet måste experter och beslutsfattare arbeta i samförstånd med stadsdelar, städer, kommuner, städer och stadsområden. Du kan läsa mer här.

Uppdaterad den