Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium
#1 Inspiration och tips på vägen mot ett EU-projekt

Missa inte möte nummer ett i webbinarieserien. Du väljer själv om du vill delta på båda eller ett av mötena.

Den 16 november får du träffa experter som ger dig konkreta tips på hur och var du ansöker och visar på nyttan, värdet, och vinsterna med att delta i EU-projekt.

Under mötet fokuserar vi på området för energi- och resurseffektiv bebyggelse inom de europeiska forskningsprogrammen Horisont Europa och LIFE.

Vi startar med en introduktion till forskningsprogrammen. Därefter berättar deltagare från tidigare EU-projekt om vilka värden och möjligheter deltagande i europeiska samverkansprojekt kan innebära för svenska aktörer. Under eventets andra del ges det utrymme diskutera gemensamma intressen och behov, projektidéer och möjligheter till vidare samarbeten utifrån tematiska områden och aktuella utlysningar.

Varmt välkomna önskar E2B2 i samverkan med BeLok, LÅGAN, BeSmå och BeBo.

Program

Välkommen

Anders Nilsson, IQ Samhällsbyggnad, hälsar välkommen och introducerar till dagen.

Introduktion till EU:s forskningsprogram Horisont Europa och LIFE med fokus på energi- och resurseffektiv bebyggelse

Mimmi Magnusson, nationell kontaktperson Horisont Europa, Vinnova
Emma Bergman, kontaktperson LIFE, Naturvårdsverket
Åke Axenbom, kontaktperson LIFE, Energimyndigheten

Vinster och möjligheter med att delta i europeiska samverkansprojekt

Lisa Enarsson, projektledare, Stockholm Stad
Christina Claeson-Jonsson, chef forskning och innovation, NCC
Stefan Olsson, projektledare och nationell samordnare Hållbarbart Byggande, Energikontor Sydost

Diskussion och matchmaking

I mindre grupper och utifrån tematiska områden och aktuella utlysningar diskuteras gemensamma intressen, behov och utmaningar, projektidéer och möjligheter till samarbete.

Avrundning

Anders Nilsson, IQ Samhällsbyggnad, sammanfattar och rundar av dagen.

Anmälan

Anmäl dig nu!

Uppdaterad den