Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

E2B2-projektet "Hemmens Berättelser om Smarta Elnät" undersöker vilken roll privata hushåll och deras hem spelar i övergången till smarta elnät.

Hushåll utpekas som viktiga spelare i utvecklingen av smarta elnät och projektet utforskar vad rollen innebär för hushållens vardagsliv. Som ett led i undersökningen har forskarna granskat rapporter från myndigheter och energibranschen för att förstå vilka förväntningar som finns på hushållen. De har också genomfört en fallstudie av hushåll i ett pilotområde för införandet av den senaste typen av smarta elmätare i Sverige.

Är du nyfiken på vad forskarna kommit fram till? Då är du varmt välkommen på projektets avslutande webbinarium kl. 13.00-15.00 den 24 maj.

Projektledare: Cecilia Katzeff, SEED, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Moderator: Jenny Palm, föreståndare Internationella miljöinstitutet (IIIEE), Lunds Universitet

Webbinariet anordnas av projektgruppen.

Anmäl dig till webbinariet

Uppdaterad den