Börjar:
Slutar:
Plats:
Digitalt

Medverkar gör Erika Máta vid IVL Svenska Miljöinstitutet AB, tillsammans med Lars Redtzer från Byggföretagen och Lena Hagert Pilenås från Boverket som kommer att samtala om vägen mot klimatneutral bebyggelse, om ny kunskap som behövs, vad näringslivet kan göra och hur regelverken kan främja utvecklingen.

Érika har nyligen genomfört ett projekt i E2B2 där hon som huvudförfattare av fördjupningskapitlet om byggnader i IPCC:s sjätte utvärderingsrapport, också har gjort en sammanfattning, analys och jämförelse för den svenska bebyggelsen och byggsektorn. I den här kunskapslunchen delar hon med sig av de viktigaste resultaten från projektet!

Anmäl dig här!