Börjar:
Slutar:
Plats:
Wisby Strand
Ort:
Visby

Under slutkonferensen kommer presentationer från projekten i etapp IV att genomföras, med efterföljande diskussioner och nätverkande.

Datum: 20-21 Mars 2024

Tid: start 10.00 och slut 13.00

Plats: Wisby Strand i Visby

För mer information, program och anmälan, se Spara och bevaras hemsida här.

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten initierat för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas.