Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

På E2B2s kommande kunskapslunch kommer du få lära dig mer om hur man genom vätskekopplad värmeåtervinning kan göra byggnader mer energieffektiva. Vätskekopplad värmeåtervinning är ett tillförlitligt sätt att återvinna värme från frånluften och är vanligt i stora byggnader så som sjukhus och kontor.

Vi kommer bland annat att få höra mer om E2B2-projektet Vätskekopplad värmeåtervinning där forskare vid Chalmers Tekniska Högskola har arbetat för att förbättra prestandan hos vätskekopplad värmeåtervinning, för att få en högre temperaturverkningsgrad. Ett av de viktigaste resultaten från projektet är en ny metod att styra vätskeflödet. Anmäl dig till kunskapslunchen för att höra om fler spännande resultat!

Moderator för kunskapslunchen är Per-Erik Nilsson, vd CIT Renergy.

Anmäl dig här!

Program:

12.00 Välkommen till E2B2!
Anna Land, IQ Samhällsbyggnad och programansvarig E2B2

Vätskekopplad värmeåtervinning – med fokus på vätskeflödet
Vätskekopplade värmeåtervinningssystem har många fördelar, men fungerar ofta sämre än förväntat. Här blandas teori och mätdata för att förklara grunderna, potentiella problem och tänkbara lösningar
Peter Filipsson, projektledare CIT Renergy

E2B2 projektet Vätskekopplad värmeåtervinning
Forskningsprojekt baserat på en förstudie inom BELOK.
Jan-Olof Dalenbäck, professor i installationsteknik Chalmers Tekniska Högskola

Utmaningar med vätskekopplad återvinning i ventilationssystem.
Vasakronan har många ventilationssystem med vätskekopplad återvinning av energi. En stor utmaning för Vasakronan är att de presterar betydligt sämre än projekterat och detta innebär stora förluster samt medför större klimatpåverkan och högre kostnader för dem.
Ulf Näslund, chef teknikutveckling Vasakronan

Vätskekopplad värmeåtervinning i praktiken
Mattias berättar hur en vätskekopplad värmeåtervinnare kan se ut i praktiken, vilka funktioner som behövs i verkligheten och hur dessa påverkar prestanda/verkningsgrad. Han kommer även förklara hur en vätskekopplad värmeåtervinnare konfigureras.
Mattias Gruber, teknikchef FläktGroup

Samtal och diskussion

13.00 Avslut