Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Genom att redan i detaljplaneringen optimera möjligheterna att använda solljus och aktiv (solel och solvärme) och passiv (dagsljus och växtlighet) solenergi i nya stadsdelar ökar förutsättningarna till bra tillgång på sol under en lång tid framöver.

Under denna kunskapslunch kommer vi bland annat få höra mer om E2B2-projekten Metoder för optimerad energianvändning och solenergi i kvarter och Planeringsprocess för optimerad soltillgång i nya stadsdelar där forskare undersökt hur man med mer kunskap och verktyg kan underlätta för stadsplanerares arbete med solljus och solenergi.

Christian Wilke, Caroline Cederström, Jouri Kanters & Marja Lundgren

Anmäl dig till webbinariet här!

Program

12.00 Välkommen till E2B2!
Anna Land, IQ Samhällsbyggnad och programansvarig E2B2

Planeringsprocess för optimerad soltillgång i nya stadsdelar
Genom att redan i detaljplaneringen optimera möjligheterna att använda solljus och solenergi i nya stadsdelar ökar förutsättningarna till bra tillgång på sol under en lång tid framöver. Jouri visar resultaten av ett tidigare projekt om rätt utvärderingssätt för soltillgång i planeringsprocessen samt presenterar hur man med mer kunskap och verktyg kan underlätta stadsplanerarnas arbete.

Jouri Kanters, Universitetslektor vid avdelningen för energi- och byggnadsdesign, LTH

Metoder för optimerad energianvändning och ta vara på passiv och aktiv solenergi i kvarter
Idag är de flesta stadsutvecklingsprojekt komplexa, de behöver balansera täthet, varierande höjder, buller och den klimatutmaning vi har. Det skapar behov av en utvecklad arbetsprocess, där analys och gestaltning kan samverka redan tidigt. På detta sätt kan rätt ramar sättas tidigt och följas upp under processen för ett gott resultat i slutändan. Detta utvecklingsprojekt har förstärkt konventionella processer och utvärderat vad det gav.

Marja Lundgren, Hållbarhetsstrateg, Arkitekt SAR/MSA och Tekn. Lic, White Arkitekter och Caroline Cederström, Hållbarhetsstrateg, Arkitekt MSA, White Arkitekter

Sol och klimat i planarbetet i Brunnshög i Lund
I nordöstra Lund utvecklas ett innovativt blandstadområde som i slutändan ska rymma 40 000 arbetande, studerande och boende. Tät stad i vindutsatt miljö kräver verktyg och metoder för att skapa goda förutsättningar för bra ljus och mikroklimat. Hur kan dessa utvecklas och fungera i balanserad symbios med del faktorer för att skapa en fantastisk livsmiljö?

Christian Wilke, Arkitekt i Brunnshögsprogrammet, Lunds Kommun

Samtal och diskussion

13.00 Avslut