Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium
Bostadsområde i Sverige

Det befintliga byggnadsbeståndet och särskilt miljonprogrammet behöver energieffektiviseras och renoveras. I ett nyligen avslutat E2B2-projekt har forskarna följt de boende och energiprestandan i tre från början likadana hus, från innan renovering till två år efter renovering. Forskarna har analyserat energianvändning, primärenergianvändning, ekonomi samt sociala faktorer och hur avvägningar mellan dessa påverkar den totala hållbarheten.

Vid E2B2s kunskapslunch får du veta mer om renovering ur ett holistiskt perspektiv och vad som egentligen är de bästa åtgärderna. Du får också höra hur ett stort allmännyttigt bostadsbolag tar sig an renovering och utmaningen med energieffektivisering i stor skala, samt hur ett energibolag kan bidra till långsiktigt hållbara energilösningar.

Läs mer om E2B2-projektet:
Varsam energieffektiv renovering Tjärna ängar
Hållbarhet vid renovering – en jämförelse i Tjärna ängar

Kunskapsluncher – senaste nytt inom energieffektivt byggande och boende

Vill du lära dig mer om energieffektivt byggande och boende? Under E2B2s kunskapsluncher presenteras de senaste resultaten från forsknings- och innovationsprogrammet E2B2 i en serie webbinarier. Håll utkik i kalendariet!

Program

Välkommen

Anders Nilsson, biträdande programansvarig E2B2, hälsar välkommen

Hållbar renovering i Tjärna ängar: jämförelse mellan tre olika renoveringspaket

Jonn Are Myhren, Docent och ämnesansvarig på Högskolan i Dalarna

Energieffektivisering i stor skala: Planering, val, prioritering och genomförande

Mona Norbäck, Energichef på Stockholmshem

Kunddialog, digitalisering och nya affärskoncept för långsiktigt hållbara energilösningar

Elin Lund, Affärsansvarig på Eon

Frågestund

Möjlighet att ställa frågor till talarna

Anmälan

Anmäl dig till kunskapslunchen!

Uppdaterad den