Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Idag använder de flesta apparater i hemmet likspänning. Det innebär att man leder in växelström i fastigheten och sedan på mängder av platser i huset omvandlar den till likström, vilket orsakar onödiga förluster.

I E2B2-projektet Energieffektiv spänningsomvandling för ellaster i byggnader har Torbjörn Thiringer, forskare vid Chalmers tekniska högskola, undersökt hur nya designer av spänningsomvandlare kan minska energiförlusterna.

Torbjörn Thiringer, Peter Bennich, Patrik Ollas & Fredrik Larsson

Medverkar gör även Patrik Ollas, forskare på RISE, som nyligen försvarade sin avhandling om hur byggnader kan transformeras till att bli aktiva noder i energisystemet. Han jämför system för likspänning respektive växelström och visar hur lokala energilösningar som solceller och batterier kan bidra. Ericsson är ett världsledande företag inom it och telecom och Fredrik Larsson, konstruktör inom DC/DC lösningar medverkar och berättar om hur de utvecklar sajter för mobilnätet till att bli energieffektiva noder. Slutligen medverkar också Peter Bennich, rådgivare på Energimyndigheten, och pratar om hur de jobbar med marknadsutveckling och testverksamhet för energieffektiva produkter.

Anmäl dig här!

Program

12.00 Välkommen till E2B2!
Anna Land, IQ Samhällsbyggnad och programansvarig E2B2

Energieffektiv spänningsomvandling för ellaster i byggnader
Vad innebär likströmsförsörjning av en byggnad och vad är skillnaden jämfört med dagens växelströmsförsörjning? Torbjörn ger också en kort översikt över projektet och en inblick i en 'pryl' som omvandlar spänning.

Torbjörn Thiringer, Professor i tillämpad kraftelektronik på Chalmers tekniska högskola

Buildings' Transition to Active Nodes: Assessing the Viability of DC Distribution, PV and Battery Storage
Potentialstudie för likströmsförsörjning i småhus och kontor med fokus på förlustbesparingar och påverkan från solel och batterilager. Patrik går igenom delar av resultaten från sin doktorsavhandling.

Patrik Ollas, Forskare på RISE

Effektivitet i elenergiomvandling
Det är inte bara i byggnader som mycket energi kan gå förlorad vid elenergiomvandlingar. I Telekomindustrin råder en liknande situation. DC system ingår traditionellt i många olika system inom telekom, dels beroende på att de oftast är med backup batteri men även att det enklare är att lösa redundans och multipower supply. Effektiviteten drivs av att allt mer effekt behövs i fysiskt mindre produkter Här har dock utvecklingen startat tidigare och kommit längre, vilket Fredrik kommer att berätta om.

Fredrik Larsson, Konstruktör inom DC/DC lösningar på Ericsson och adjungerad Forskare

Varför likströmsförsörjning av byggnader är viktigt ur ett systemperspektiv - Energimyndighetens syn
Hur jobbar Energimyndigheten med marknadsutveckling och testverksamhet för energieffektiva produkter? Peter kompletterar övriga presentationer genom att lyfta systemperspektivet samt kort berätta om lagkrav som främjar fortsatt utveckling av effektiva spänningsomvandlare.

Peter Bennich, Senior rådgivare på Energimyndigheten

Samtal och diskussion

13.00 Avslut