Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Under kunskapslunchen kommer du att få höra Therese Fernlund på STUNS berätta mer om E2B2-projektet Flex-o-Mat där fastighetsägare och skolköksverksamhet samarbetade för att utforska olika sätt att jämna ut effektanvändningen i storkök. I projektet har man genomfört mätningar i skolkök och bland annat testat hur ett ändrat körsätt och beteendeförändringar i köken kan reducera effekttoppar. Resultaten i projektet har lett till rätt dimensionering av elanslutningar och jämnare effektuttag i storkök och de högsta effekttopparna kunde minska med 25-40 procent samt minskad energianvändning med bortåt 20% genom kockarnas arbete och nya tillvägagångssätt i köken.

Resultaten i projektet var så lyckade att de ledde till uppstarten av ett nytt bolag, Awareify. Där arbetar grundaren och entreprenören Fredrik Björklund, som från början var projektledaren för Flex-o-mat, idag vidare med att sprida lösningarna så att fler storkök kan spara ännu mer energi. Fredrik deltar också på kunskapslunchen och berättar om sin spännande resa.

Micael Östlund, Sandra Harbom, Therese Fernlund & Fredrik Björklund

Eftersom personalen som jobbar i storköket kan behöva mer kunskap om den egna elanvändningen blev just kombinationen tekniskt stöd och beteendeförändring hos kökspersonalen en viktig framgångsfaktor för projektet. För att berätta mer om det deltar också Sandra Harbom och Micael Östlund som båda medverkat aktivt i projektet. Micael kommer från det kommunala bolaget Skolfastigheter och arbetar med energieffektivisering i Uppsalas skolor. Han jobbade främst med utvecklingen av tekniken i projektet. Sandra jobbar på Måltidsservice med att bemanna köken med personal. I projektet ansvarade hon för att öka kunskapen och handlingsutrymmet hos personalen i skolköken.

Anmäl dig här!

Program

12.00 Välkommen till E2B2!
Anna Land, IQ Samhällsbyggnad och programansvarig E2B2

Flex-o-Mat: möjligheter med effektutjämning i storkök
Therese ger en beskrivning av hur E2B2-projektet kom till och dess resultat.
Therese Fernlund, STUNS

Effektsmart mat i praktiken - beteendeförändringar och tekniska lösningar
Micael och Sandra kommer att prata om vad installation av effektsmarta lösningar innebär för storkökspersonal och fastighetsägare både ur ekonomisk och arbetsrelaterad synvinkel.
Micael Östlund, Teknisk förvaltare Uppsala kommun och Sandra Harbom, Utvecklingsledare Måltidsservice

Ökad medvetenhet ger möjlighet att påverka energi- och effektanvändningen i fler storkök
Resultaten från projektet Flex-o-mat lade grunden för starten av Awareify vars affärsidé är att ge fler storkök konkret stöd för att effektivisera energianvändning genom en kombination av mätning, styrning och beteendeförändringar.
Fredrik Björklund, grundare och VD Awareify AB

Samtal och diskussion

13.00 Avslut