Börjar:
Slutar:
Ort:
Tallinn, Estland

Sista datum för inlämnande av abstracts är 30 september 2019.

Symposiet är inte begränsat till de nordiska länderna utan är öppet för deltagare från hela världen och riktar sig till forskare, doktorander och aktörer inom byggbranschen.

Abstracts för två typer av conference papers välkomnas:

  • Scientific Scopus conference papers på 6–8 sidor
  • Technical papers på 2–6 sidor

Två papers kan lämnas in per deltagare.

Mer info samt inlämningsportal hittar du på www.nsb2020.org

Uppdaterad den