I Linköping växer nu den nya stadsdelen Vallastaden fram. I området ska det kommunägda bostadsbolaget Stångåstaden bygga fastigheter med hyresrätter. I detta projekt ska forskare vid Linköpings universitet, i samarbete med Stångåstaden, utforma processer som gör det möjligt att analysera hur energieffektiva val görs och utifrån vilka grunder energieffektiva val görs av både de boende och professionella.

I studien ingår:

  • Två hyreshus, med ett plusenergihus och ett standardhus.
  • Fyra radhus med olika inredningskoncept – varav vissa är kopplade till hållbarhet – som de blivande hyresgästerna ska få välja mellan.
  • Ett kvarter med bland annat studentbostäder.

– En del i projektet har fokus på hyresgästerna och hur de resonerar inför de val de ställs inför till sin nya hyresrätt och hur det påverkar energianvändningen, säger Maria Eidenskog, forskare vid Linköpings universitet. (bilden)

Läs mer om projektet

Uppdaterad den