Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om elkunders behov av information och återkoppling när de blir både producenter och konsumenter av solel, men även att utveckla affärsmodeller och it-tjänster som gör det lättare för dem att vara aktiva i det smarta elnätet.

– De flesta personer är positiva till solceller, men få väljer att installera dem. Det beror på att de anser att det är alldeles för krångligt. De uppfattar att det är många aktörer som behöver kontaktas för att installera solcellerna och att det är svårt att veta om det kommer att löna sig. Dessutom finns det inga stora visioner från politiskt håll gällande solceller. De privatpersoner som har valt att installera solceller är oftast de som är väldigt entusiastiska, säger Cajsa Bartusch.

Läs mer om projektet!

Uppdaterad den