I de flesta flerbostadshus regleras vattenburna värmesystem utifrån utomhustemperaturen, enligt en förutbestämd så kallad framledningskurva. Detta utan någon egentlig information om det aktuella värmebehovet i byggnaden. Det som sker om det blir riktigt varmt inomhus exempelvis genom solinstrålning, är att termostaterna på radiatorkretsarna stängs eller minskar och därmed minskar också värmen från radiatorerna.

Ett annat regleralternativ, som dock är mindre vanligt, är så kallad återkoppling där information om aktuell inomhustemperatur kan höja eller sänka framledningstemperaturen. Denna reglerstrategi är mer behovsanpassad än den traditionella, men är känslig och det kan vara svårt att hitta lämpliga inomhustemperaturer att reglera efter.

– I projektet kommer vi att se hur givare ska placeras på bästa plats för att få så representativ mätning som möjligt, säger Jan-Olof Dalenbäck.

Uppdaterad den