Projektet "Entrélösningars energiprestanda" leds av Sofia Stensson på SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

– Min avhandling handlade om energianvändning i köpcenter. I köpcenter är det stor genomströmning av människor genom entréerna och ur energisynpunkt är det därför väldigt viktigt hur de är konstruerade. Det gäller alla byggnader, men i synnerhet där det passerar många människor varje dag, säger Sofia Stensson och fortsätter:

– Idag finns det dock en kunskapslucka hur energiförlusterna genom entréer påverkar byggnadens totala energianvändning. För att åstadkomma en bättre noggrannhet i beräknad energiprestanda krävs bättre modeller och antaganden kring det ofrivilliga luftintaget genom entréerna. (bilden)

Läs mer om projektet

Uppdaterad den