I datacenter står servrar som lagrar data. Energimässigt så köper bolaget som äger datacentret stora mängder el och servrarna genererar massor med värmeenergi. I några städer används denna restvärme till fjärrvärmesystemet, men det är inte tillämpbart eller lönsamt överallt. Värmen går därför hos många datacenter rakt ut i luften.

– Det är verkligen att elda för kråkorna. I detta projekt kommer vi att se hur värmen från ett datacenter i Boden kan användas till ett växthus, men målet är också att vi ska visa på lösningar som går att använda på andra orter, säger Marcus Sandberg, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet och den som leder projektet.

Läs mer om projektet

Uppdaterad den