Projekten som nu har godkänts kommer att pågå under ett och ett halvt år och handlar om att bygga kunskap och att utveckla teknik metoder och verktyg för energieffektivt byggande och boende. Projekten fokuserar på brukarorienterade frågor som hur en bostad kan utformas för att bli mer klimatsmart, hur kommunikation och samverkan kan bidra till mer hållbara energisystem samt hur slutanvändarna kan bidra till smartare elnät.

Uppdaterad den