Den största delen av befolkningen i världen bosätter sig i städerna, som nu växer. Ungefär 70 procent av både världens energianvändning och utsläpp av växthusgaser står städerna för. Att finna smarta lösningar för att bygga, planera och producera hållbara städer är där av en nyckel för att möta energi- och klimatutmaningen.

Läs hela pressmeddelandet hos Energimyndigheten

IQ Samhällsbyggnad som är kansli för E2B2 samordnar även, en av de totalt 17 strategiska innovationsprogrammen, Smart Built Environment - som är en unik satsning för att utveckla ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger.

Till Smart Built Environments hemsida

Uppdaterad den