E2B2s forskarmöte riktar sig till projektledare och forskare runt om i Sverige som har beviljade forskningsprojekt inom programmet som inriktas på energieffektivt byggande och boende.

Uppdaterad den