-Vi kan inte bara ersätta gammal teknik med ny, vi måste modernisera och utveckla hela systemet. Vi behöver smarta system som bygger på aktiva kunder och producenter, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Regeringens uppsatta mål är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och att år 2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion. För att nå detta mål är en programmet för forskning och innovation på energiområdet som Energimyndigheten ansvarar för ett viktigt verktyg.

- Sverige är en stark kunskapsnation och vi ligger redan långt fram vad det gäller omställningen till ett förnybart energisystem. Genom ett fortsatt starkt program för forskning och innovation på energiområdet ska vi behålla denna position. Det är viktigt för att nå Sveriges klimat- och energipolitiska mål samtidigt som vi kan främja Sveriges ekonomiska utveckling och export, säger Baylan.

Läs regeringens pressmeddelande

Uppdaterad den