I projektet: Solhybrid och bergvärme - förnybart med ny systemlösning i närvärmenät, har en ny typ av systemlösning testats för energiförsörjning i bostadsrättsföreningar och i ett radhusområde. Systemet är ett hybridsystem med en kombination av solvärme, borrhål och värmepumpar.

Energi- och kostnadseffektivitet

I projektet, inom ramen för forskningsprogrammet E2B2, har anläggningens energi- och kostnadseffektivitet utvärderats. Projektets mål har varit att bygga kunskap om och testa olika styr- och reglerstrategier för att optimera energieffektiviteten samt undersöka vilken typ av energilager som bäst samspelar med hybridsystemet.

Förnybara energikällor

Bostadsrättsföreningen Vårlöken i Kungälv kombinerar med gott resultat två förnybara energikällor. Sol- och bergvärme förser föreningens sammanlagt 70 bostäder med värme och tappvatten. Livscykelkostnadskalkyler med tre energiprisscenarion visar på en lönsam investering. Att äga ett uppvärmningssystem av detta slag minskar även leverantörsberoendet.

Läs mer om projektets resultat i E2B2s sammanfattande resultatblad:

Ladda ned resultatblad som pdf

Uppdaterad den