I takt med allt energisnålare hus, får den värmeenergi som finns i byggnaders avloppsvatten allt större betydelse. Projektet Värmeåtervinning ur byggnaders spillvatten, leds av professor Ivo Martinac vid KTH och industridoktoranden Sofia Korpar Malmström. I intervjun berättar Sofia Korpar Malmström mer om projektets målsättningar, varför de startade detta arbete och hur tekniken kan användas på fler ställen inom samhällsbyggnadssektorn.

Uppdaterad den