Emma Östberg, hållbarhetsstrateg på Täby kommun, var en av talarna på E2B2s årskonferens. I kaffepausen ställde vi några frågor till henne:

Vad har du pratat om på årskonferensen?

- Jag har berättat om det projekt som vi genomfört under planeringen av Täby Park. Täby kommun har tillsammans med markägarna Skanska och JM, Riksbyggen och TryggHem samt E.ON genomfört en energi- och klimatanalys för den nya stadsdelen. Vi har velat ha ett systemtänk på energianvändningen i stadsdelen. Stadsdelen börjar byggas om drygt ett år och kommer att bli stor som två Gamla stan.

Är systemperspektivet något för andra kommuner att ta efter?

- Absolut! Att lyfta blicken från den enskilda byggnaden eller stadsdelen till att tänka i system är mycket fruktbart. Det ger oss i Täby kommun kunskap som gör att vi kan ställa bättre och klokare frågor och ta mer välgrundade beslut.

Hur arbetar Täby kommun med forskning och innovation idag?

- Vi bevakar så klart nya forskningsrön inom respektive expertområde. Från kommunens sida försöker vi vara med i olika forskningsprojekt. Det är viktigt att skapa plattformar för samarbete mellan akademin, kommuner och näringsliv. Just nu är vi engagerade i två forskningsprojekt inom stadsutveckling – ISSUE och Decode.

Täby kommun har som mål att bli en regional stadskärna. Den mest omfattande exploateringen ska ske i området där galoppbanan tidigare låg, där en ny stadsdel för 20 000 invånare ska växa fram. Stadsdelen Täby Park, ska ha en blandning av bostäder, arbetsplatser, service och skolor. Det planeras för ca 6 000 bostäder och 4-5 000 arbetsplatser. Täby kommuns vision är att vara en klimatneutral kommun år 2050. Hållbarhet ska prägla hela området, från val av byggmaterial till transporter och socialt liv.

Vill du veta mer?

I vimlet träffade vi också Maria Lindroth, Affärsstrateg E.ON, som var en av talarna under E2B2s årskonferens.

Vad har du pratat om idag?

- Jag har berättat om vårt deltagande i samarbetsprojektet Täby Park där vi tillsammans med kommunen, markägarna Skanska och JM, Riksbyggen och TryggHem genomfört en energi- och klimatanalys för planerade nya stadsdelen.

Vad är unikt med projektet?

- Framför allt att vi alla parter tillsammans tidigt i projektet genomförde den här analysen. Det har gjort att vi kunna formulera bättre mål och få helhetsuppfattning om hur olika lösningar och val påverkar. Genom att försöka få en bild av framtiden har vi bättre beslutsunderlag när vi ska ta svåra och komplexa beslut.

Vad tar du med dig från dagen?

- Under passet ”Spara och återvinn energi i varmvattnet” var det spännande att få höra hur man kan tänka helt nytt när det gäller tappvatten. Det var också en spänstig och intressant diskussion kring Miljöbyggnad 3.0, som visade på många olika perspektiv i en komplex fråga. En fråga som vi definitivt måste fortsätta att diskutera.

E.ON har ett stort engagemang i E2B2, hur kommer det sig?

- Det är viktigt att vara med och utveckla ny kunskap. Att samfinansiera FoI-projekt är ett sätt för oss att driva sådan utveckling som vi som företag inte kan göra själva. Grundforskning är viktig, men det behövs även relevansforskning med stark koppling till industrin.

- Inom E2B2 är vi dels engagerade inom programrådet, där min kollega Mattias Örtenvik ingår. Dels deltar vi två projekt inom forskningsprogrammet E2B2. Ett om framtidens lastkurva för Sveriges Byggnadsstock och ett om miljövärdering av byggnaders energianvändning i systemperspektiv

Vill du veta mer om E2B2s årskonferens?

Ta del av presentationer och program

Uppdaterad den