Projekt som kan söka stöd inom utlysningen ska inrikta sig mot forsknings-, innovations- eller demonstrationsprojekt för ökad resurs- och energieffektivitet inom bostäder och service.

I utlysningen efterfrågas särskilt ansökningar från innovationskluster där stat, näringsliv och akademi tillsammans kan utveckla energieffektiv teknik, metoder, goda exempel och demonstrationer.

Innovationsklustren omfattar:

  • bostäder (Bebo),
  • lokaler (Belok),
  • livsmedelslokaler (Belivs),
  • småhus (Besmå),
  • nära-nollenergibyggnader (LÅGAN),
  • energi- och resurseffektiva samhällen (Enresa).

Läs mer om utlysningen på Energimyndighetens hemsida

Uppdaterad den