För att energianvändningen ska vara låg även på lång sikt är det viktigt att lufttäthetssystemets livslängd säkerställs. Det finns i dag varken testbädd eller provmetod för att utveckla, utvärdera eller demonstrera beständiga lufttäthetsystem för lågenergibyggnader. Sveriges tekniska forskningsinstitut har därför utvecklat en ny provningsmetod som testas i miljöer som efterliknar realistiska byggarbetsplatsförhållanden, för att se hur lufttäthetssystem fungerar på lång sikt.

– Provningar av lufttätssystem har hittills gjorts i ideala förhållanden och det är bra när man ska jämföra olika fabrikat. Men de flesta system sätts inte upp i ideala förhållanden och det är därför viktigt att undersöka vad som händer under mer realitiska förhållanden så att inte lufttätheten påverkas negativt, säger Ulf Antonsson, projektledare.

I projektets slutrapport redovisas viktiga resultat och slutsatser. E2B2 har också tagit fram ett resultatblad som sammanfattar slutrapporten och projektets erfarenheter.

Läs mer om projektet och den nyligen publicerade slutrapporten!

Uppdaterad den