I forskningsprojektet Värderingar av innovativa fasadsystem ingår både fältförsök och validering. Redan finns ett stort internationellt intresse av projektet. De delar som står för störst andel av värmeförlusterna i en fastighet är ytterväggar och fönster. I flerbostadshus står de för nästan två tredjedelar och i lokaler står de för drygt hälften av förlusterna.

– Vi blir först i världen på att beräkna fuktpåverkan kopplat till tid och optimeringsmetoder, berättar Vijay Shankar som är projektledare och fortsätter:

– Många tittar enbart på värmeflöden, men vi kompletterar detta med en geografisk plats, tilluft och fukttransporter. Först då kan vi få fram den optimala fasadmodulen. Det kommer dessutom att leda till billigare lösningar för fastighetsägare om vi får detta att fungera, säger Vijay Shankar.

Läs mer om projektet

Uppdaterad den