I förra veckan började tolv aktörer testa beräkningsverktyget som kan minska klimatpåverkan i byggprojekt.

– ”Byggbranschens miljöberäkningsverktyg” kommer göra det möjligt att göra en livscykelanalys för ett byggnadsverk, säger Martin Erlandsson, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som tagit fram verktyget i E2B2-projektet Branschgemensamt miljöberäkningsverktyg för byggnader.

Vilken byggnad, konstruktion, vilka byggmaterial och produktionssätt som är bäst för att minska koldioxidutsläppen är en fråga som ibland är svår att besvara. Att jämföra data mellan och inom olika materialgrupper kan vara som att jämföra äpplen och päron, beroende på hur indatan tagits fram och vilken kvalitet den har.

– Vi har nu tagit fram representativa data (generiska data) för alla resurser som behövs för ett byggnadsverk. Dessa data baseras på samma metodik och gör att resultatet därmed blir jämförbart, säger Martin Erlandsson.

Byggföretag och kommuner ska nu hjälpa IVL att testa och förfina verktyget praktiskt. Verktyget ska kunna användas i offentlig upphandling, som stöd för konstruktionsförbättringar och materialval.

Läs hela artikeln i Byggindustrin

Uppdaterad den