Sverige står inför ett skifte till mer energieffektiv belysning. Det finns redan idag belysningskällor som är betydligt mer energieffektiva än glödlampor, bland annat LED-lampor. Många människor upplever dock att LED-belysning leder till en försämrad komfort, vilket fördröjt en storskalig installation av dessa lampor och armaturer.

Genom att komplettera dagens standarder för belysning, som enbart baseras på tekniska krav, med upplevelsebaserade krav kan installationstakten för energieffektiv belysning öka.

Upplevelsebaserade krav kan ge bättre effekt

Det finns begränsad kunskap om hur belysning upplevs och hur ljusupplevelsen relaterar till energianvändningen. Dagens standarder för belysning baseras enbart på tekniska krav, såsom ljusstyrka, jämnhet och luminans. Rapportförfattarna menar att om man även inkluderar upplevelsebaserade krav så kan ljuskomforten förbättras. Men kunskapen om hur upplevda belysningsegenskaper kan beskrivas är begränsad.

– I vårt projekt har vi använt människor som mätinstrument, vilket blir ett viktigt komplement till teknisk mätning, säger Magdalena Boork på RISE Research Institutes of Sweden (f.d. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut) som leder E2B2-projektet: Innemiljö i nytt ljus – metoder för objektiv bedömning av belysning.

Belysningsbedömning i laboratorium.

– För att motivera ägare, förvaltare och brukare att genomföra en omställning till mer energieffektiv belysning krävs därför att man inte enbart kan visa på energivinster, utan också att upplevelsen av ljusmiljön och ljuskomforten är positiv, berättar Magdalena Boork.

Uppdaterad den