Målet är att alla ska räkna mer lika och få bättre precision i energiberäkningar, energimätning och energiverifieringar. Vi kan därigenom på ett bättre sätt säga hur vi uppfyller ställda krav på energiprestanda i byggnader, säger Per Levin på Projektengagemang, som på Byggherrarnas uppdrag leder projektet: Sveby-projekt för utveckling av energiberäkningar.

Svebys standarder för brukarindata till energiberäkningar finns för bostäder och kontor. Under senare år har allt fler i branschen påtalat behovet av att även ha standard för fler lokaltyper. För fem år sedan genomfördes en energiberäkningstävling för flerbostadshus inom Sveby. Tävlingen var lyckad genom att den avslöjade brister i såväl beräkningar, mätuppföljningar som i verifieringar.

Tydliga riktlinjer kan öka kvalitén

– Efter att vi utvecklade våra standarder för bostäder och kontor har trovärdigheten i energiberäkningar förbättrats, men fortfarande tillämpas olika säkerhetsmarginaler av olika företag och energiberäknare, säger Per Levin.

Under ett års tid genomförde projektet en ny energiberäkningstävling för undervisningslokaler, som förskolor och skolor.

Sprängskiss på förskole byggnaden och köks- och matsalsbyggnaden som användes i energiutvärderingen.

– Tävlingen och den nya standarden för undervisningslokaler ska leda till en ökad förståelse för beräkningar och vikten av noggrannhet. Det ska också göra att användarna av beräkningsprogram blir mer medvetna om var osäkerheterna finns, berättar Per Levin.

Projektets resultat visar att olika personers energiberäkningar av en och samma byggnad skiljer sig från varandra, och att det finns ett tydligt behov av fortsatt arbete för att utveckla energiberäkningar.

Läs mer och ladda ned slutrapporten!

Uppdaterad den