Under våren 2017 har Eskilstuna kommun, tillsammans med Energimyndigheten, sökt medel från den Europeiska regionala utvecklingsfonden för arbetet med Energicentrum. I juni 2017 meddelades att projektet beviljats stöd med nästan 11 miljoner kronor. Totalt omfattar projektet nästan 22 miljoner kronor och resterande finansiering kommer från Eskilstuna kommun och Energimyndigheten.

Energicentrum ska bli en mötesplats för samarbete och innovation inom energiområdet där forskare, startup-företag, marknadsaktörer och offentlig sektor kan samverka. Här ska det finnas attraktiva lokalytor för besök, möten, utbildning och mindre konferenser. Samarbetspartners i arbetet är förutom Eskilstuna kommun och Energimyndigheten även Mälardalens högskola och Munktell Science Park. Det kommer även att behövas ett samarbete med företag och fastighetsägare lokalt i Eskilstuna och särskilt i det område Energicentrum etableras.

– Vi ser stora nyttor med projektet så som utveckling av företagande och skapande av arbetstillfällen samtidigt som vi bidrar till klimat- och energimålen och förstärker vår identitet som en av Sveriges bästa miljökommuner, säger Jimmy Jansson, kommunstyrelsens ordförande (S).

Energicentrum ska bidra till att nå nationella och lokala klimat- och energimål samt en energieffektiv och hållbar stadsutveckling lokalt, nationellt och internationellt.

Den 1 juni tillträdde Linda Werther Öhling som huvudprojektledare för projektet.

– Nu när projektet är igång är min första uppgift att skapa kontakter med intressenter både lokalt och nationellt. Vi planerar för en workshop senare i höst för att samla upp synpunkter från de som är, eller kommer att bli, berörda av projektet. Samarbete är ett nyckelord för att Energicentrum verkligen ska bidra till energiomställningen, säger Linda Werther Öhling, huvudprojektledare.

Uppdaterad den