Höstens utlysning är öppen 28 augusti–28 september kl. 17.00 och omfattar 9 miljoner. Stöd kan sökas för projektering, förstudier och planering som ökar användningen av spetstekniker och avancerade systemlösningar i stadsmiljöer.

Stödet är en del av regeringens satsning på klimatåtgärder och knyter även an till regeringens samverkansprogram Smarta städer.

Läs mer och ansök på Naturvårdsverkets webbplats

Uppdaterad den