Några andra frågor som kommit fram är kopplingen mellan OVK och arbetsmiljön och med vilken noggrannhet inspektionerna ska genomföras. Projektet finansieras av Energimyndigheten via E2B2 och deltagarna Akademiska Hus, Borås Kommun, Fabs AB, Alingsås, Funktionskontrollanterna i Sverige, RISE Fastigheter samt Svensk Ventilation och ska avslutas senare i år.

Vid en lunchträff arrangerad av Energi- och Miljötekniska Föreningens lokalavdelning i Karlstad presenterade projektledare Kristina Fyhr från RISE hur långt projektet kommit hittills. Målet med projektet har varit att identifiera nuläget och få en övergripande bild av hur OVK:n fungerar och används i praktiken och ta fram ny kunskap om brister, möjligheter och önskemål för utveckling av OVK samt presentera förslag på utvecklingsområden för OVK och analysera genomförbarhet och potential i dessa.

Projektet har genomförts bland annat genom intervjuer med OVK-kontrollanter, kommunala handläggare, fastighetsägare, representant från Fastighetsägarna, miljö- och hälsoskyddsinspektör, samt berörda från Arbetsmiljöverket, Astma- och Allergiförbundet, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen och SKL- Sveriges kommuner och landsting.

De utvecklingsförslag som kommit fram är.

  • Avgift för handläggning av OVK-ärenden
  • Enhetligt, helst elektroniskt protokoll som samlas i nationellt register
  • Möjliggöra för efterkontroll att genomföras av OVK-kontrollanten
  • Minimikrav för energisparåtgärder
  • Inkludera innemiljön och brukande av lokalen i regelverket för OVK
  • Granska lagstiftningen inom området och göra den konsekvent.

Läs mer om projektet Moderniserad ventilationskontroll

Text: Mark Kretz, Energi- och Miljötekniska Föreningen

Uppdaterad den